באהבת ישראל – ע”ש המנוחה שמחה בוסנר ז”ל – ע”ר 58-034-129-5